Rejestracja: pn.–pt. 8.00–20.00

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii spółka cywilna; ul. Pardyaka 5/4, 32-400 Myślenice  („Administrator”);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i pacjentów na terenie NZOZ;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7) zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 14 dni od dnia nagrania;

8) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

a) dostępu do danych osobowych,

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

9) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii s.c. : Inspektor ochrony danych, NZOZ Centrum Psychoterapii s.c.; ul. Pardyaka 5/4, 32-400 Myślenice; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.